NA POLECANIU DASCOIN ZARABIASZ NA TRZY SPOSOBY

1. DIRECT SALES BONUS

Zarabiasz 10% z bezpośrednio poleconych

2. NETWORK BONUS

Zarabiasz 10% ze słabszej nogi w binarce

3. MATCHING BONUS

Zarabiasz 10%-30% od sprzedaży, którą zrealizują osoby z Twojego zespołu

Zarejestruj się

DIRECT SALES BONUS

10% prowizji od wszystkich sprzedaży bezpośrednich.

60% bezpośrednich prowizji ze sprzedaży jest wypłacane na konto gotówkowe, 40% jest wypłacane w postaci cykli.
Aby zakwalifikować się do komisji sprzedaży bezpośredniej wystarczy dokonać bezpośredniej sprzedaży.

NETWORK BONUS

10% sprzedaży na swojej słabszej strony (nogi) do nieograniczonej głębokości.

60% prowizji od sprzedaży NETWORK  jest wypłacane na Twoje konto gotówkowe,
40% jest wypłacane w postaci cykli.

Aby zostać zakwalifikowanym do prowizji z NETWORK, należy zrealizować sprzedaż bezpośrednią na minimum 500 Euro po obydwu stronach struktury binarnej drzewa ( 500 Euro po prawej stronie i 500 Euro po lewej stronie )

Zarejestruj się

MATCHING BONUS

Bonus Matching jest wypłacane jako prowizje z sieci sprzedaży wypracowanych przez osoby znajdujące się pod Tobą w sieci bezpośredniej. Wysokość prowizji przedstawiona jest w Tabeli.

Matching Bonus nie jest wypłacana z tytułu prowizji uzyskanej ze sprzedaży bezpośredniej.

60% prowizji od Maching Bonus jest wypłacane na Twoje konto gotówkowe, 40% jest wypłacane w postaci cykli.
Aby zostać zakwalifikowanym do prowizji z NETWORK, należy zrealizować sprzedaż bezpośrednią na minimum 500 Euro po obydwu stronach struktury binarnej drzewa ( 500 Euro po prawej stronie i 500 Euro po lewej stronie )

Zarejestruj się